Aula Cesga logo

Dámoslle a Benvida a Aula Cesga.

Aula Cesga é a plataforma de colaboración e e-learning do Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA). O CESGA é o centro de cálculo, comunicacións de altas prestacións e servizos avanzados da Comunidade Científica Galega, sistema académico universitario e do Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC). Se desexa máis información sobre o CESGA, nosas actividades en e-learning, Cálculo intensivo, Comunicacións e outras áreas,  visite a nosa web

Aula Cesga é un entorno para a formación, traballo en equipo e experiencias de innovación e investigación en educación. Para poder usalo é necesario pertencer á comunidade educativa galega ou ao CSIC, ou participar en actividades de I+D+i co CESGA.

Para entrar nun curso, precisa saber o seu correo e o seu contrasinal de acceso. Se non recorda algún destos datos, pulse no ligazón Lembrar contrasinal á esquerda. (Ver titorial paso a paso)