cpd fondo

Curso de Axuda aos usuarios da infraestrutura de computación do CESGA 
Contén recursos de autoaprendizaxe, video-titoriais e manuáis de usuario

sistemas@cesga.es || aplicaciones@cesga.es || +34 981569810