cpd fondo

Curso de Axuda aos usuarios da infraestrutura de computación do CESGA 
Contén recursos de autoaprendizaxe, video-titoriais e manuáis de usuario

sistemas@cesga.es || aplicaciones@cesga.es || +34 981569810

NOVAS: PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe ) ofrece varios cursos gratuitos y certificados de supercomputación (en inglés). Más información aquí https://www.futurelearn.com/partners/prace